Toetsbeleid en de rol van ToetsPers

Bij Toetspers begrijpen we het belang van effectief toetsbeleid binnen onderwijsinstellingen. Onze benadering en technologieën ondersteunen scholen bij het implementeren van gestructureerde, eerlijke en kwalitatieve toetsing. Dit draagt bij aan het optimaliseren van het leerproces en het realiseren van de onderwijsdoelen.

Screenshot van door ToetsPers gemaakte pdf toets
V

Het belang van een goed toetsbeleid

Een duidelijk en consistent toetsbeleid is cruciaal voor onderwijsinstellingen. Het helpt bij:

Sturen op toetsdruk
Het bieden van heldere kaders voor zowel formatieve als summatieve toetsing.
Kwaliteitsborging en verbetering
Het verzekeren van de kwaliteit, validiteit en betrouwbaarheid van toetsen.
Juiste en eerlijke metingen
Het ondersteunen van docenten en examensecretarissen bij het afnemen van toetsen die echt meten wat ze moeten meten. Zo voorkom je bijvoorbeeld missende onderdelen en discrepanties tussen SE en CE resultaten.
Transparantie
Het creëren van een transparante en eerlijke toetsomgeving waarin elke leerling gelijke kansen krijgt.

Hoe ToetsPers bijdraagt aan het Toetsbeleid

Of je nou op papier toets of digitaal, met toetspers handhaaf je gemakkelijk het toetsbeleid.

Automatische lay-out
Toetspers automatiseert de documentopmaak om te voldoen aan gestelde standaarden, waardoor consistentie en professionaliteit van alle toetsdocumenten gegarandeerd zijn. Dit omvat automatische instellingen voor voorbladen, lettertypen, regelafstanden, en andere layout-eisen die van belang zijn voor de institutionele documentatie. Dit bespaart docenten en administratief personeel tijd en vermindert de kans op fouten aanzienlijk.
PTA-Controle
Het systeem bevat een ingebouwde controlefunctie om te waarborgen dat alle onderdelen van het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) worden gedekt. Als een toets niet alle vereiste PTA-elementen bevat, geeft het systeem een waarschuwing uit. Dit zorgt voor volledigheid in de toetsing en helpt scholen te voldoen aan onderwijsstandaarden en accreditatie-eisen.
Realtime toetsmatrijs
Een toetsmatrijs opstellen bij de toets wordt vaak overgeslagen omdat dit veel tijd kost. Een toetsmatrijs is echter crusiaal om een eerlijke meting te garanderen. Je wilt per onderwerp bijvoorbeeld niet te veel hoge denkniveau vragen stellen. Met de automatische toetsmatrijs van ToetsPers kost het opstellen van een toetsmatrijs geen extra tijd, en heb je altijd inzicht in de inhoud van jouw toets.
Toetsen organiseren en verdelen
Toetspers biedt een gestructureerd overzicht per vak van de benodigde toetsen die ontworpen moeten worden. Binnen de vakgroepen wordt besloten wie verantwoordelijk is voor het maken van elke specifieke toets. Vervolgens biedt het systeem de examencommissie de mogelijkheid om de status van elke toets te volgen, zoals 'concept', 'overleg' en 'definitief'. Dit proces zorgt voor een duidelijke verdeling van taken en maakt het beheer van toetsontwikkeling binnen de vakgroepen efficiënt en overzichtelijk.
Vierogenprincipe
Toetspers ondersteunt het vierogenprincipe, waarbij minimaal twee personen de toetsmateriaal controleren voor deze definitief wordt gemaakt. Dit principe verhoogt de kwaliteit en integriteit van de toetsen door een extra laag van verificatie en zorgt ervoor dat eventuele fouten of onduidelijkheden worden geïdentificeerd en gecorrigeerd voordat de toets wordt afgenomen.
Beveiliging en Integriteit
ToetsPers voldoet als enige toetsplatform in het VO aan ISO27001, de internationale standaard voor informatie veiligheid. Dit betekent dat het systeem voldoet aan internationale standaarden voor informatiebeveiliging. Dit garandeert dat alle toetsmaterialen en gegevens veilig zijn opgeslagen en beschermd tegen ongeautoriseerde toegang, wijziging of verlies. Dit is essentieel voor het behoud van de integriteit van het toetsproces en voor de vertrouwelijkheid van student- en docentengegevens.
Score Analyse en Normering
Toetspers biedt geavanceerde analysemogelijkheden om de kwaliteit van toetsen te verhogen. Het systeem analyseert resultaten met p-, rit-, en rit-waarden, die cruciale inzichten verschaffen over de effectiviteit van toetsvragen. Deze inzichten helpen bij het verfijnen van toetsmateriaal, dat vervolgens wordt opgeslagen in de opgavenbank voor toekomstig gebruik. Deze functionaliteit draagt bij aan het continu verbeteren van toetsen en verhoogt de onderwijskwaliteit.

Alle tools die je nodig hebt

Omsluit de volledige toetscyclus

Creëer in een handomdraai hoogwaardig toetsmateriaal met de intuïtieve ToetsPers-editor en verrijk vragen gemakkelijk met metadata.

App screenshot ToetsPers editor met eigen gemaakte opgave over CMB met labels

Haal meer dan alleen cijfers uit je toetsen

Score

Kijk toetsen in een handomdraai na met de slimme nakijk module.

App screenshot van het score scherm

Normeer

Geen losse Excel sheets meer om toetsresultaten te normeren, maar alles op één plek.

App screenshot van het normeer scherm

Analyseer

Zet toetsresultaten om in diepgaande analyses en benut ze om je toetsmateriaal te versterken.

App screenshot van het vraag analyse scherm

ToetsPers bij jou op school?

Of heb je een andere vraag? Vul het onderstaande formulier in.